Edukacja dwujęzyczna
prowadzimy codziennie zajęcia w języku polskim i angielskim
 
     
     
  Praca metodą projektu
uczymy dzieci prezentować swoją wiedzę
 
     
     
  Wartości i kultura
budujemy dobre relacje
 
     
     
  Przegląd Piosenki Angielskiej
organizujemy coroczną imprezę kulturalno oświatową
 
     
     
  Uczymy samodzielności
codzienne zajęcia grupowe i indywidualne
 
     
     
  Imprezy i wydarzenia
umożliwiamy występy na scenach dużych i małych
 
     
         
zajęcia adaptacyjne dla dzieci od 1,5 roku życia  

 

Wychowanie dwujęzyczne w Przedszkolach Motylek

 

Edukacja dwujęzyczna
w  przedszkolach Motylek

 

W przed­szko­lach Moty­lek pro­wa­dzimy codzienną edukację dwu­ję­zyczną, umoż­li­wia­jąc dzie­ciom natu­ralne i wie­lo­aspek­towe pozna­wa­nie wiedzy w języku pol­skim i języku angiel­skim.
ZOBACZ WIĘCEJ

 

 

 

  REKRUTACJA na rok szkolny 2018/2019 - przyjmujemy dzieci od 2,5 roku życia
         

Aktualności z przedszkoli Motylek

 

Mini Motylek - The Little Butterfly

 

 

 

OGŁOSZENIE 

 


Kluby Malu­cha w przed­szkolu na war­szaw­skiej do końca roku szkol­nego odbędą się w nastę­pu­ją­cych ter­mi­nach:

29 maja 2018 godz. 16.00–18.00

12 czerwca 2018 godz. 16.00–18.00

 

 

 

 

 


8 Przegląd Piosenki Angielskiej - The Land of Singing Buttertlies


Przedszkole Promujące Zdrowie

Hymn Przedszkola Motylek

Zapisz Dziecko do Przedszkola Motylek    Raporty i Certyfikaty   Nasz Facebook   INACHIS

 

 
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011-2017 Prywatne Przedszkole Motylek  |  Polityka prywatności  Projekt i wykonanie Projekt i wykonanie strony internetowej