Edukacja dwujęzyczna
prowadzimy codziennie zajęcia w języku polskim i angielskim
 
     
     
  Praca metodą projektu
uczymy dzieci prezentować swoją wiedzę
 
     
     
  Wartości i kultura
budujemy dobre relacje
 
     
     
  Przegląd Piosenki Angielskiej
organizujemy coroczną imprezę kulturalno oświatową
 
     
     
  Uczymy samodzielności
codzienne zajęcia grupowe i indywidualne
 
     
     
  Imprezy i wydarzenia
umożliwiamy występy na scenach dużych i małych
 
     
         
zajęcia adaptacyjne dla dzieci od 1,5 roku życia  

 

Wychowanie dwujęzyczne w Przedszkolach Motylek

 

Edukacja dwujęzyczna
w  przedszkolach Motylek

 

W przed­szko­lach Moty­lek pro­wa­dzimy codzienną edukację dwu­ję­zyczną, umoż­li­wia­jąc dzie­ciom natu­ralne i wie­lo­aspek­towe pozna­wa­nie wiedzy w języku pol­skim i języku angiel­skim.
ZOBACZ WIĘCEJ

 

 

 

  REKRUTACJA na rok szkolny 2018/2019 - przyjmujemy dzieci od 2,5 roku życia
         

Aktualności z przedszkoli Motylek

 • Wycieczka do Stajni Drwala

  Pogoda sprzyja naszym Motyl­ko­wym Przed­szko­la­kom, tym razem wybrały się do Stajni Drwala gdzie poznały miesz­ka­jące tam zwie­rzęta.

  zobacz więcej
 • Włoski tydzień w Motylku

  Koniec lipca upły­nął nam na pozna­wa­niu Włoch. Dzieci wyko­nały flagi tego kraju, dowie­działy się, jakie potrawy są tam spo­ży­wane.

   

  zobacz więcej
 • Wycieczka do Skansenu

  W pierw­szym tygo­dniu lipca roz­ma­wia­li­śmy o zwie­rzę­tach hodow­la­nych z tej okazji poje­cha­li­śmy na wycieczkę do Skan­senu w poszu­ki­wa­niu tych zwie­rząt.

  zobacz więcej
 • Hiszpania tydzień IV

  W tym tygo­dniu dzieci wybrały się w podróż po sło­necz­nej Hisz­pa­nii. Poznały naj­waż­niej­sze miej­sca w Hisz­pa­nii, sto­licę kraju oraz cie­ka­wostki tury­styczne.

  zobacz więcej

Ogło­sze­nie 

Moty­lek War­szaw­ska: 

 

Ser­decz­nie zapra­szamy na zebra­nia orga­ni­za­cyjne dla rodzi­ców i bez­płatne spo­tka­nia adap­ta­cyjne dla nowo przy­ję­tych dzieci do naszego przed­szkola.  


MIEJSCE: al. War­szaw­ska 43
 

 

27.08 Zaję­cia adap­ta­cyjne w Mini Motylku godz. 16.00–18.00

28.08 Zebra­nie orga­ni­za­cyjno-adap­ta­cyjne godz. 16.00–17.30

30.08 Zaję­cia adap­ta­cyjne w Mini Motylku godz. 16.00–18.00

 

 

Ogło­sze­nie 

Moty­lek Jutrzenki: 

 

Ser­decz­nie zapra­szamy na zebra­nia orga­ni­za­cyjne dla rodzi­ców i bez­płatne spo­tka­nia adap­ta­cyjne dla nowo przy­ję­tych dzieci do naszego przed­szkola.  


MIEJSCE: ul. Jutrzenki 16/156
 

 

27.08 Zaję­cia adap­ta­cyjne w Mini Motylku godz. 16.00–18.00

28.08 Zaję­cia adap­ta­cyjne Mini Motylku godz. 16.00–18.00

30.08 Zebra­nie orga­ni­za­cyjno – adap­ta­cyjne godz. 16.00–17.30


 

 


8 Przegląd Piosenki Angielskiej - The Land of Singing Buttertlies


Przedszkole Promujące Zdrowie

Hymn Przedszkola Motylek

Zapisz Dziecko do Przedszkola Motylek    Raporty i Certyfikaty   Nasz Facebook   INACHIS

 

 
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011-2017 Prywatne Przedszkole Motylek  |  Polityka prywatności  Projekt i wykonanie Projekt i wykonanie strony internetowej