Edukacja dwujęzyczna
prowadzimy codziennie zajęcia w języku polskim i angielskim
 
     
     
  Myślenie krytyczne
uczymy myślenia i samodzielnego dochodzenia do wiedzy
 
     
     
  Edukacja przez działanie
organizujemy działania i przestrzeń do uczenia się
 
     
     
  Język angielski 
stawiamy na codzienny kontakt z językiem angielskim
 
     
     
  Stawiamy na współpracę
uczymy pracy zespołowej
 
     
     
  Scrum for kids
stawiamy na samodzielności i odpowiedzialność w pracy z dziećmi
 
     

 

Rekru­ta­cja do Przed­szkoli „Moty­lek”

Karty zgło­sze­nia pro­simy skła­dać
za pomocą for­mu­la­rza (poni­żej)


FORMULARZ ZGŁOSZENIA 


Polityka prywatności RODO Motylek Jutrzenki

Polityka prywatności RODO Motylek Warszawska

 

Rekru­ta­cja do Przed­szkoli Moty­lek 

W roku szkol­nym 2024/2025 do przed­szkola przyj­mu­jemy dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat. Dzieci będą odby­wały edu­ka­cję przed­szkolną w 4 oddzia­łach.

 

Opłaty za rok szkolny
 

  • 680 zł czesne (620 zł dla rodzeń­stwa), (620 zł czesne (570 zł dla rodzeństw) w roku szkolnym 2023/2024)
  • 16 zł stawka żywie­niowa dzienna na rok 2023/2024, 17 zł na rok 2024/2025,
  • 350 zł wpi­sowe do przed­szkola, opłata bez­zwrotna,
  • opłata za zajęcia dodatkowe grupowe - 15 zł, opłata za zajęcia indywidualne 30 zł,
  • opłata za waka­cje 170 zł za każdy tydzień zgłoszenia przez Rodziców obec­no­ści dziecka w przed­szkolu.

 

 

Jak zapisać dziecko do przedszkola:

  1. Wypełnij elektroniczną kartę zgłoszenia
  2. Po otrzymaniu karty zgłoszenia powiadomimy Cię o przyjęciu dziecka do przedszkola.
  3. Wpłata wpisowego potwierdza przyjęcie Twojego dziecka.

 
REKRUTACJA TRWA DO WYCZERPANIA MIEJSC!

 

 

 

 

 

 

 

Masz jakieś pytania związane z rekrutacją - służymy pomocą pod nr tel. 502 655 706 


Przedszkole Promujące Zdrowie

Hymn Przedszkola Motylek

Zapisz Dziecko do Przedszkola Motylek    Raporty i Certyfikaty   Nasz Facebook   Przegląd przedszkolnej piosenki angielskiej

 

 
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011-2020 Prywatne Przedszkole Motylek  |  Polityka prywatności  Projekt i wykonanie Projekt i wykonanie strony internetowej