Edukacja dwujęzyczna
prowadzimy codziennie zajęcia w języku polskim i angielskim
 
     
     
  Praca metodą projektu
uczymy dzieci prezentować swoją wiedzę
 
     
     
  Wartości i kultura
budujemy dobre relacje
 
     
     
  Przegląd Piosenki Angielskiej
organizujemy coroczną imprezę kulturalno oświatową
 
     
     
  Uczymy samodzielności
codzienne zajęcia grupowe i indywidualne
 
     
     
  Imprezy i wydarzenia
umożliwiamy występy na scenach dużych i małych
 
     

 

Rekru­ta­cja do Przed­szkoli „Moty­lek”

Karty zgło­sze­nia pro­simy skła­dać
za pomocą for­mu­la­rza (poni­żej)


FORMULARZ ZGŁOSZENIA 


Polityka prywatności RODO Motylek Jutrzenki

Polityka prywatności RODO Motylek Warszawska

 

Rekru­ta­cja do Przed­szkoli Moty­lek 

W roku szkol­nym 2021/2022 do przed­szkola przyj­mu­jemy dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat. Dzieci będą odby­wały edu­ka­cję przed­szkolną w 5 oddzia­łach.

 

Opłaty:
 

  • 560 zł czesne (510 zł dla rodzeń­stwa)
  • 14 zł stawka żywie­niowa dzienna
  • 350 zł wpi­sowe do przed­szkola, opłata bez­zwrotna
    (przeznaczona na zakup materiałów plastycznych)
  • opłata za zajęcia dodatkowe 40 zł, a opłata za zajęcia indywidualne 30 zł
  • opłata za waka­cje wynosi 140 zł za każdy tydzień obec­no­ści dziecka w przed­szkolu na pod­sta­wie wcze­śniej­szego zgło­sze­nia przez Rodzi­ców.

 

Jak zapisać dziecko do przedszkola:

  1. Wypełnij elektroniczną kartę zgłoszenia
  2. Po otrzymaniu karty zgłoszenia powiadomimy Cię o przyjęciu dziecka do przedszkola.
  3. Wpłata wpisowego potwierdza przyjęcie Twojego dziecka.

 
REKRUTACJA TRWA DO WYCZERPANIA MIEJSC!

 

 

 

 

 

 

 

Masz jakieś pytania związane z rekrutacją - służymy pomocą pod nr tel. 502 655 706 


Minimotylek Prywatne Przedszkole Motylek w Lublinie


9 Przegląd Piosenki Angielskiej - The Land of Singing Buttertflies


Przedszkole Promujące Zdrowie

Hymn Przedszkola Motylek

Zapisz Dziecko do Przedszkola Motylek    Raporty i Certyfikaty   Nasz Facebook   INACHIS

 

 
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011-2020 Prywatne Przedszkole Motylek  |  Polityka prywatności  Projekt i wykonanie Projekt i wykonanie strony internetowej